Ostaja on velvollinen vastaanottamaan laitteet sovittuna toimituspäivänä, mikäli toimituspäivä siirtyy ostajan toimesta, on ostaja velvollinen suorittamaan varastoimis yms. kustannuksia 1,0 % kauppahinnasta jokaiselta alkavalta viikolta.

Myyntihinnan arvioinnissa ei ole otettu huomioon mahdollista nousua sen johdosta, että tehtaan hinnat, kuljetus- tai muut hankintakustannukset tilauksen jälkeen nousevat tai hinta nousee julkisen viranomaisen toimenpiteestä esim. verotuksen, valuuttakurssien tai tullin korotuksen johdosta. Myyjä pidättää itselleen oikeuden vastaaviin muutoksiin.

Myyjä ei vastaa vahingosta, joka saattaa syntyä toimituksen myöhästymisestä tai täyttämättä jättämisestä silloin, kun tämä johtuu siitä, että tehdas tai tavarantoimittaja ei sopimuksenmukaisesti taikka ei ollenkaan pysty täyttämään toimitusvelvollisuuttaan, taikka muuten olosuhteista, jotka eivät ole myyjän määrättävissä.

Myyjä pidättää itselleen omistusoikeuden kaupan kohteeseen, kunnes koko kauppahinta on maksettu viivästyskorkoineen ja perintäkuluineen.

Luoton korko on kiinteä, ellei muuta sovita. Kiinteä korko lasketaan alenevalle pääomalle. Vuotuinen viivästyskorko erääntyneistä ja maksamattomista maksueristä, sekä muista saatavista on 13 %. Lisäksi ostaja on velvollinen maksamaan perintäkulut voimassa olevan hinnastomme mukaisesti (10,00€ / huomautus).

Koko ostajan jäljellä oleva luotto korkoineen erääntyy maksettavaksi ja myyjä on oikeutettu vaatimaan kaupan kohteen luovuttamista takaisin tilityksen toimittamista varten, jos ostaja laiminlyö maksuvelvollisuutensa ja maksamaton maksuerä on ollut erääntyneenä neljätoista (14) päivää eräpäivästä lukien. Myyjällä on oikeus kaupan kohteen takaisin ottamiseen ja tilityksen toimittamiseen ilman viranomaisten päätöstä, jos ostaja olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, turmelee, rikkoo, kadottaa tai muuten aiheuttaa kaupan kohteelle vahinkoa.

Myyjällä on oikeus tarkastaa ostajan henkilö- tai yhteisötiedot, sekä hankkia tarpeelliset luottotiedot. Myyjällä on lisäksi oikeus tunnistaa ostaja. Ostajan pitää ilmoittaa myyjälle välittömästi yhteystiedoissaan tapahtuneet muutokset.

Käytetyt laitteet myydään ja luovutetaan tarkastettuna ja huollettuna, siinä kunnossa ja niine varusteineen kuin ne kaupantekohetkellä olivat. Ostaja on huolellisesti tarkastanut kaupan kohteen ennen sen luovuttamista.

Vaihtolaite luovutetaan siinä olevine varusteineen ja siinä kunnossa kuin se arviointihetkellä oli. Jos vaihtolaite arvioinnin jälkeen on alentunut arvossaan tai joutunut viranomaisen toimenpiteiden kohteeksi, myyjällä on oikeus purkaa tämä sopimus ja saada vahingonkorvausta.

Ostaja vakuuttaa, että vaihtolaite on täysin maksettu, että se on hänen omaisuuttaan ja on ollut hänen käytössään ja että vaihtolaitteella ei ole kiinnityksiä tai muita rasituksia.

Tavaroiden/laitteiden palautus hyväksytään, edellyttäen, että lähetys ei ollut tilauksen mukainen tai tavara/laite on ollut viallinen ja muistutus on tehty 8 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta. Palautuksesta on aina sovittava edustajamme kanssa. Vakiotuotteiden palautuksesta, jotka ovat tehtaan pakkauksessa ja käyttämättömiä ja joka ei johdu myyjän virheestä hyvitämme enintään 80 % ostohinnasta. Palautuksesta aiheutuneet rahti, varastoimis, yms. kulut maksaa aina tilaaja. Ilman ennakolta sovittua palautusta, Postin postiennakko tai Matkahuollon jälkivaatimuspaketteja emme lunasta. Käytettynä myydyillä laitteilla, erikois- ja mittatilauksena sekä tehdastoimituksena toimitetuilla tuotteilla/varaosilla ei ole palautusoikeutta.

Jos tästä sopimuksesta syntyneet erimielisyydet ratkaistaan oikeudessa on oikeuspaikkana Vaasan käräjäoikeus.

Nämä kaupan ehdot ostaja vakuuttaa lukeneensa sekä sitoutuu niitä noudattamaan.

 

VERKKOKAUPAN KAIKKI HINNAT ON ILMOITETTU ALV 0% JA ALV 24% LISÄTÄÄN LASKUN LOPPUSUMMAAN.